Danskernes sundhedstilstand er blevet dårligere. Det viser tal fra Sundhedsprofilen 2021, der er baseret på svar fra flere end 180.000 danskere på en række spørgsmål om sundhed, sygdom og trivsel. Svarene giver et enestående øjebliksbillede af danskernes sundhed, og Sundhedsprofilen 2021 er et vigtigt redskab samt et afgørende vidensgrundlag til fx politisk rådgivning og tilrettelæggelse af nationale indsatser. Og det er især mistrivslen blandt unge, der er steget voldsomt. Hver tredje kvinde mellem 16 og 24 år angiver således i undersøgelsen, at de har lav mental trivsel, og det er en fordobling siden 2010.

Hvorfor er det bogstaveligt talt ’sygt svært’ at være ung i Danmark?

Det undersøger Velfærdsprofeten i denne episode, der er optaget ved Folkemødet 2022. Her taler værterne Lotte Andersen og Maja Haack blandt andet med jordemoder og psykolog Vibeke Koushede, der er institutleder og professor ved Institut for Psykologi på Københavns Universitet. ”Mental sundhed er noget, vi skaber sammen. Styrken ligger i fællesskabet,” forklarer Vibeke, som gennem hele sin forskningskarriere har været optaget af, hvordan man kan styrke mental sundhed og trivsel i praksis.

Mistrivsel er et bredt begreb, som dækker over alt fra fysisk og mentalt helbred til sociale relationer og uønsket ensomhed. Alt sammen er bekymrende, men heldigvis er alle forhold ikke lige behandlingskrævende. Velfærdsprofeterne spørger derfor læge Jacob Klærke, som er er formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner, hvordan man skelner mellem det, der kan klares ved hjælp af støtte fra fx professionelle netværk – og det, som kræver mere specialiseret behandling.

Heldigvis var de unge også rigt repræsenteret ved Folkemødet 2022, og velfærdsprofeterne talte således med 18-årige Emilie Skaaning. Emilie er en af de mange danske unge, der har slået sig på livet. Hun deler sin historie om hvorfor, det er så svært at være ung i dag – og fortæller, at hun fandt støtte i det fællesskab, hun mødte i Landssammenslutningen af Handelsskoleelever. Lotte Andersen og Maja Haack fik også lejlighed til at tale med Maria Bøge Blendstrup, der er formand for førnævnte organisation. Maria giver sit perspektiv på, hvordan vi som voksne kan bidrage til at styrke trivslen for unge.

Lyt med og bliv klogere på, hvorfor unge mistrives – og hvordan vi sammen kan øge trivslen og styrke den mentale sundhed.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: