En ud af 13 unge mellem 15 og 29 år er hverken i job eller under uddannelse. Det kan have store konsekvenser for livskvaliteten. Forskning viser nemlig, at mere end halvdelen af de unge, der ikke er i arbejde eller under uddannelse, har psykiske sundhedsproblemer. De har desuden øget risiko for langtidsledighed, social udstødelse og kriminel adfærd.

Men forskningen viser også, at det har en positiv effekt, når der igangsættes forskellige indsatser parallelt for at få de unge i uddannelse eller beskæftigelse. Der er derfor god grund til at rette opmærksomheden henimod metoder, der kan hjælpe udsatte unge godt ind i voksenlivet.

Og det er netop, hvad værterne Lotte Andersen og Stine Rahr Bruzelius gør i denne episode af Velfærdsprofeten, der handler om forskningsprojektet Reconnect.

I Reconnect afprøves og evalueres en integreret uddannelses-, beskæftigelses-, og psykosocial indsats målrettet unge med tegn på angst eller depression. Indsatsen er udviklet med afsæt i IPS-metoden (Individuelt Planlagt job med Støtte), der oprindeligt er målrettet voksne med svære psykiske lidelser.

Reconnect løber over en seksårig periode fra 2019 til 2024, og det er målet, at 500 unge skal inkluderes i projektet. Indtil nu har 450 unge været inkluderet, og de foreløbige resultater er lovende.

Det særlige ved projektet er, at der fra starten er fokus på lønnede timer i modsætning til ulønnede praktikforløb. Indsatsen er individuelt tilpasset med afsæt i den enkelte unges behov og drømme for fremtiden.

Projektet er et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole, RUC, VIVE samt Rødovre Kommune, Københavns Kommune og Bornholms Regionskommune. Det er finansieret af Novo Nordisk Fonden.

I episoden taler velfærdsprofeterne med konsulent Camilla Dørge – samt Maja, som er en af de unge, der har deltaget i projektet. Maja fortæller: ”Jeg føler, at jeg endelig er et normalt menneske, og at jeg ikke er et problem, men at jeg godt kan finde ud af noget.”

Med i studiet er desuden docent Inge Storgaard Bonfils fra socialrådgiveruddannelsen ved Københavns Professionshøjskole. Inge er projektleder for Reconnect, og hun deler generøst ud af projektets foreløbige erfaringer.

Lyt til episoden her.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

→

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: