Du kan nu se eller gense dette webinar, hvor lektor Mia Fihl fra Videreuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole i særdeles veloplagt stil sætter spot på, hvordan leder og konsulent kan styrke samarbejdet, så konsulenten får de bedste muligheder for at lykkes med sin opgave. Mia Fihl er ansvarlig for KP konsulentuddannelsen og har omfattende erfaring med at undervise konsulenter og ledere – både sammen og hver for sig.

Konsulenten er typisk placeret i en krydsild, hvor hensynet til den organisatoriske dagsorden og ledelsen vejer tungt på den ene side, mens hensynet til kollegerne og den faglige opgaveløsning vejer lige så tungt på den anden side. På webinaret bliver du klogere på, hvad den position indebærer og hvilke muligheder og udfordringer, den rummer. Desuden sætter Mia Fihl særligt fokus på, hvad lederen kan gøre for at støtte sin konsulent, og hvordan konsulenten også kan spille tilbage til sin leder og dermed styrke dennes mulighed for at lykkes. Konsulenten kan nemlig være en afgørende oversætter mellem de to dagsordner i organisationen.

Webinaret henvender sig til alle, der arbejder konsultativt i en offentlig organisation – og til deres ledere. Med konsultativt arbejde menes, at du arbejder med at sætte andre i stand til at løse kerneopgaven bedre, og din rolle er dermed af koordinerende, udviklende eller faciliterende art. Du har ikke formelt ledelsesansvar, men alligevel virker du ledende – måske som konsulent, faglig leder, projektleder, vejleder, procesleder eller fagligt fyrtårn.

Webinaret indeholder også en kort præsentation af KP konsulentuddannelsen, som er et tilbud om at udvikle sine konsultative kompetencer yderligere og skærpe egne evner til at skabe udvikling, samarbejder og hæve kvaliteten i opgaveløsningen. Læs mere om den her.

‍

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

→

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: