KP Udeliv er en ny stjerne i KP Alumne universet. Her samler og formidler vi viden, eksempler og gode råd om udelivsaktiviteter og undervisning under åben himmel til daginstitutionerne og skolerne samt alle andre, der er udfordret af coronakrisen og de deraf følgende restriktioner.

Indholdet vil foruden artikler, podcasts og events være henvisninger til videoer, podcasts og hjemmesider med eksempler på undervisningsaktiviteter, lege, spil samt andet godt guidemateriale til et aktivt og lærende udeliv. Se mere på alumne.kp.dk/udeliv

Vi opfordrer brugerne af KP Udeliv til at dele deres gode eksempler og erfaringer med hinanden. Det kan fx foregå her i den tilhørende Facebook gruppe.

Vi lægger ud med denne lille artikel om det gode udeliv med daginstitutionerne som målgruppe. Til formålet har vi interviewet Stine Rahr Bruzelius, der er lektor ved videreuddannelsesområdet Pædagogik og Skole på Københavns Professionshøjskole.

Hvorfor er udendørs aktiviteter en god idé i daginstitutionerne?

"Udendørs aktiviteter i daginstitutionerne er en god ide, fordi der er højere til loftet både fysisk og socialt. Der opstår færre konflikter, hvilket til dels kan henføres til pladsen – altså mere rum at bevæge sig i og flere muligheder for at udtrykke sig lydligt. Derudover har udendørs aktiviteter ofte også et andet sanseligt udtryk i form af forskellige teksturer og materialer og er der igennem også en stor kilde til fantasi og forestillingsevne hos såvel børn som voksne."

Hvad skal man have særligt fokus på, når man laver aktiviteter udendørs?

"Når man flytter de pædagogiske aktiviteter ud under åben himmel, skal man gøre sig klart, hvad uderummet har af muligheder og begrænsninger. Der skal være en hyggekrog – altså et sted, hvor børnene kan søge hen for at få en timeout, et kram eller måske en historie. Derudover må der som vanligt skelnes mellem voksen- og børnestyrede aktiviteter, da det er vigtigt at tilbyde børnene forskellige former for aktiviteter i uderummet. Her er det relationelle et væsentligt fokus. Har man fx et dejligt stort uderum med mange små gemmesteder, så er det vigtigt at have øje for, hvor og hvordan nye legerelationer kan opstå."

Stiller det særlige krav til det pædagogiske personale?

"Alle institutioner er vant til, at legepladsen især er der, hvor de børnestyrede aktiviteter sker, men når man bruger uderummet så meget som i disse dage, så er det afgørende at have det skærpede blik for forskellige typer af aktiviteter. Variationen i dagen gælder også i udelivet."

Kan du komme med et bud på en god udendørs aktivitet for de helt små vuggestuebørn – og til de lidt større børnehavebørn?

"Sanselege er gode med både vuggestue- og børnehavebørn. Bland fx jord og vand eller sand og vand, og lad børnene være med til det. Find pinde, blade, sten og andet godt i naturen samt en bar plet fx asfalt, et stort stykke karton eller lignende. Derfra er det bare at komme i gang med at udsmykke og lave håndaftryk. Børnehavebørnene vil elske det, og de kan eventuelt arbejde på hver sit papir og lave selvportrætter i naturmaterialerne, hvis man gerne vil give dem en mere konkret opgave. Giv kunstværkerne en gang lak efterfølgende, så holder de bedre. At male på sten er i øvrigt en anden fin aktivitet, for både mindre og større børn – samt voksne."

FAKTA

Stine Rahr Bruzelius er cand.pæd. i pædagogisk psykologi og lektor ved videreuddannelsesområdet Pædagogik og Skole på Københavns Professionshøjskole. Hun underviser blandt andet på den pædagogiske diplomuddannelse i modulet Social inklusion og er i øjeblikket involveret i indsatsen Barnets første 1000 dage, der fokuserer på tidlig indsats og tilknytning hos de mindre børn.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: