Den rystende og hjerteskærende TV2-dokumentar Plejehjemmene bag facaden har igangsat en heftig offentlig debat, og forskellige aktører har efterfølgende energisk diskuteret, hvordan vi kan give ældre i Danmark en værdig pleje.

Målet er der enighed om, men vejene dertil er der mange bud på. Det bliver ikke mindre kompliceret af, at ældreplejen udfordres af mangel på kvalificeret arbejdskraft og kompetenceudvikling, lav prestige og høj faglig kompleksitet. Dertil kommer, at begrebet ’værdig ældrepleje’ ikke er entydigt. Så hvad er det egentlig, vi pejler efter?

Der er mange forskellige bud på løsninger. Ved Ældretopmødet 2020 lancerede KL fx et forslag med syv konkrete indsatsområder – herunder større fokus på rekruttering og kommunernes komplekse uddannelsesopgave, styrket bruger- og pårørendeinddragelse, samt mere sparring og refleksion i hverdagen.

I denne podcast sætter Velfærdsprofeten fokus på ledelse af ældreplejen. Lektor Christel Trøstrup fra Københavns Professionshøjskole fortæller, hvordan faglig ledelse kan styrke en værdig ældrepleje. Desuden taler velfærdsprofeterne Lotte Andersen og Maja Haack med Kari Rose Holm, som er programleder i Videnscenter for værdig ældrepleje. Det er et satspuljeprojekt med et budget på 60 mio. kroner, som løber fra 2018 til 2021 i regi af Sundhedsstyrelsen. Formålet er at sikre sårbare ældre og deres pårørende en værdig alderdom, og der arbejdes med afsæt i syv fokusområder: livskvalitet; selvbestemmelse; kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng; mad og måltid; en værdig død; pårørende; og ensomhed. De syv fokusområder er også afsæt for kommunernes værdighedspolitikker. Videnscenter for værdig ældrepleje har også har et værdighedsrejsehold. Kari Rose Holm fortæller, hvad rejseholdet har erfaret, når det gælder udfordringer og løsninger i praksis.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: