Københavns Professionshøjskole lancerer sammen med KL nyt uddannelsestilbud til sundhedsprofessionelle, som arbejder med velfærdsteknologi.

Velfærdsteknologi i praksis er en ny strategisk satsning ved videreuddannelsesområdet på Københavns Professionshøjskole, hvor der i de kommende måneder og år vil blive lanceret en bred vifte af uddannelsestilbud til ledere og velfærdsprofessionelle, som arbejder med implementering af velfærdsteknologi.

Først på banen er modulet Velfærdsinnovation med fokus på processer i social- og sundhedssektoren og bæredygtig implementering af velfærdsteknologi. Første hold starter januar 2021.

Vicedirektør Dorte Vangsø Rasmussen fortæller: ”Ny teknologi påvirker løsningen af opgaver på de store velfærdsområder, og vi kan kun forvente, at det vil ske med endnu større hastighed i fremtiden. Det har skabt en efterspørgsel, som vi nu imødekommer med dette modul, som har til formål at understøtte en bæredygtig implementering af velfærdsteknologi på social- og sundhedsområdet.”

Chefkonsulent Jane Tidemand tilføjer: ”Modulet er resultatet af en længere proces, som udspringer af en tæt dialog med en række udvalgte kommuner om behov og konkrete udfordringer. Herefter fulgte en mere detaljeret behovsafklaring gennem en spørgeskemaundersøgelse suppleret med konkrete erfaringer fra kompetenceløftprojekter, som Københavns Professionshøjskole har gennemført med Rødovre Kommune (VR-briller), Assens Kommune, (bækken- og badestol) og Gladsaxe Kommune (teknologiforståelse).”

Sidste fase i udviklingsprocessen var en workshop, hvor Københavns Professionshøjskole og KL’s Center for Velfærdsteknologi brugte de ny indsigter samt erfaringerne fra de tre kompetenceløftsprojekter i kommunerne til i fællesskab at designe det nye modul.

Specialkonsulent Mie Bjerre fra KL’s Center for Velfærdsteknologi fortæller:

”Vi vil meget gerne samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, og vi glæder os over, at Københavns Professionshøjskole med dette initiativ er med til at sætte fokus på velfærdsteknologi i praksis. Vi har en fælles interesse i at stimulere udviklingen af kompetencer og viden om digitalisering og anvendelse af ny teknologi, som kan understøtte samarbejdet med borgerne i de mange tilfælde, hvor det giver god mening. Og jeg tror, vi kommer til at se mange eksempler på samarbejde mellem kommuner og uddannelsesinstitutioner på det velfærdsteknologiske område i fremtiden. Vi oplever i vid udstrækning, at kommunerne gerne vil finde fælles løsninger på nye udfordringer. Og KL’s opgave i denne sammenhæng er jo netop at medvirke til at finde de bedste praksisser på alle velfærdsområder, som kan sprede sig. Nu håber vi, at modulet Velfærdsinnovation kommer godt i gang, og vi har helt afgjort mod på mere samskabelse af kompetencegivende forløb med Københavns Professionshøjskole i fremtiden.”

MÅLGRUPPE OG INDHOLD

Modulet henvender sig særligt til konsulenter i kommuner og andre med interesse og behov for viden om strategi- og implementeringsarbejde vedrørende velfærdsteknologi i social- og sundhedssektoren. Det har særligt fokus på ’spredning af god praksis’ og ’projekt-, proces- og forandringsledelse i forbindelse med implementering af velfærdsteknologier’ – og deltagerne vil undervejs i forløbet få svar på relevante spørgsmål som fx ’hvad virker og hvornår’ samt ’hvad er bæredygtig velfærdsteknologi, og hvordan kan det forstås i en social- og sundhedsfaglig sammenhæng’.

Vi har spurgt lektor og projektleder Anne-Mette Krifa samt adjunkt og uddannelseskonsulent Berit Engström fra Københavns Professionshøjskole, som har deltaget i hele rejsen fra idé til udformning af det nye modul, hvilke kompetencer uddannelsen giver deltagerne?

Anne-Mette Krifa fortæller: ”Deltagerne får viden, færdigheder og holdninger, som let kan omsættes til handling i praksis, så de fx kan arbejde med bæredygtighed og de krav, det stiller i netop deres kontekst. De lærer at afdække potentialer i organisationer – herunder identificere teknologimodenhed og udarbejde konkrete bæredygtige implementeringsstrategier. Deltagerne vil således efter forløbets afslutning kunne designe, gennemføre og forankre implementeringer af velfærdsteknologi i samarbejde med kolleger, bruger og borgere.”

Berit Engström supplerer: ”Og så har vi særligt fokus på praksisnærhed. Det betyder, at deltagerne arbejder med egne cases og udfordringer ved implementering af teknologier.”

Her kan du læse mere om det ny modul Velfærdsinnovation med fokus på processer i social- & sundhedssektoren og bæredygtig implementering. Du kan desuden kontakte Anne-Mette Krifa på ankr@kp.dk.

PS. I forbindelse med satsningen på velfærdsteknologi i praksis opretter KP Alumne senere på efteråret en klub, hvor ny viden samt erfaringer om bedste praksis for anvendelse og implementering af velfærdsteknologi netop er omdrejningspunktet. Klubben får det mundrette og celebre navn VIP (et akronym for velfærdsteknologi i praksis). Aktiviteterne vil henvende sig til studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole (herunder også det tidligere Metropol og UCC) samt samarbejdspartnere med særlig interesse for velfærdsteknologi. Du kan følge initiativet her på siden, hvor vi snart vil annoncere det første arrangement

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: