Velfærdsteknologier er vigtige elementer i løsningen af offentlige serviceydelser indenfor en række områder. De er måske mest kendt fra ældre- og sundhedssektoren, hvor vi møder dem i forbindelse med genoptræning, rehabilitering, forebyggelse og telemedicin, som er lægelig bistand over afstand. Velfærdsteknologier kan imidlertid også hjælpe og assistere indenfor andre områder af den offentlige service som fx social-, undervisnings-, handicap- og misbrugsområdet.

Men hvad er velfærdsteknologi egentlig? Ifølge Oxford Research kan velfærdsteknologi defineres som ’teknologiske ydelser og produkter rettet mod social- og sundhedsområdet, der kan frigøre arbejdskraft, lette arbejdsbyrden for personalet, og øge kvaliteten og trygheden for patienter og borgere’.

Desværre udnyttes velfærdsteknologiernes potentialer slet ikke optimalt. Offentlige organisationer investerer store summer i velfærdsteknologi uden at realisere den fulde gevinst. Derved spildes vigtige muligheder og ressourcer. Denne podcast handler derfor om barrierer og mulige løsninger i forhold til bedre udnyttelse af velfærdsteknologiernes mange muligheder.

Til at belyse dette får velfærdsprofeterne Lotte Andersen og Maja Haack besøg af fysioterapeut Morten Raith Louring og sygeplejerske Christina Juhl Ebert, som begge er ansat på pleje- og rehabiliteringscenter Louiselund i Hørsholm Kommune. De fortæller, hvordan de anvender velfærdsteknologi i deres daglige arbejde samt om de muligheder og barrierer, de oplever i den forbindelse.

Lotte og Maja taler også med lektor Anne-Mette Krifa fra Københavns Professionshøjskole. Anne-Mette har bidraget til udvikling af et nyt undervisningsforløb om velfærdsinnovation i social- og sundhedssektoren, og så er hun projektleder på et forsknings- og udviklingsprojekt om bæredygtig implementering af velfærdsteknologi. Anne-Mette deler sin viden om, hvordan man i offentlige organisationer kan arbejde med implementering af velfærdsteknologier i et mere bæredygtigt perspektiv.


Til sidst fortæller robotingeniør Thomas Andreasen, hvad man skal være opmærksom på, når man skal vælge, bestille og måske bidrage til udvikling af ny velfærdsteknologi. Lyt med her.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: