Den teknologiske udvikling får stadig større betydning for, hvordan vi tilegner os viden. Det påvirker derfor også måden, hvorpå vi tilrettelægger uddannelse.

I vores digitaliserede tidsalder indgår modtagere og afsendere af undervisning i fællesskaber, hvor relationerne i høj grad bliver determineret af teknologierne.

Teknologierne giver også nye muligheder for at indsamle data om effekterne af undervisningen – men hvordan gør vi det rigtigt, så vi undgår at drukne i information eller at de indsamlede data misbruges?

Og hvad betyder det for relationen mellem de studerende, underviserne og uddannelsesinstitutionerne, at flere funktioner erstattes af data og teknologi?

Disse spørgsmål blev drøftet på konferencen Demokrati og teknologi i uddannelserne, som blev arrangeret af Institut for Didaktik og Digitalisering og afholdt på Københavns Professionshøjskole.

Podcasten Velfærdsprofeten var med og mødte en række af dagens oplægsholdere midt i det skønne mylder af engagerede konferencedeltagere. Lyt til reportagen og hør blandt andre lektor Lise Møller fra Future Classroom Lab på Københavns Professionshøjskole forklare, hvorfor det er vigtigt at undervise folkeskoleelever i digital dannelse – og professor Thomas Ryberg fra Aalborg Universitet fortælle, hvordan teknologi kan fastfryse og forstærke en forsimplet forståelse af læring, hvis fokus alene rettes mod det målbare.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: