KP Eksistens er først og fremmest et socialt eksperiment. Det siger Ulrik Houlind Rasmussen, der er lektor ved Institut for Sygeplejerske og Ernæringsuddannelser og medinitiativtager til den ny tværgående klub for alle fra KP. Her er det meningen, at studerende, dimittender og ansatte med jævnlige mellemrum kan mødes for at debattere tilværelsens små og store eksistentielle udfordringer: med andre ord alt det, vi alle går og slås med. 

Stiller skarpt på fundamentale temaer

”Eksistens betyder oprindeligt det, der står frem. Og vi har tænkt os at stille skarpt på grundlæggende livstemaer som trivsel, stress, mening, menneskesyn, lykke og ulykke, livsorientering, psykologiske overlevelsesstrategier og meget mere”, siger Ulrik og fortsætter: ”Og for at få skabt den helt rigtige stemning omkring det, vil vi ved hvert arrangement invitere en inspirerende gæst med, der kan sætte scenen for vores drøftelser”.

Første gang bliver det filosof og forfatter Ole Fogh Kirkeby, som åbner KP Eksistens med en debat om robusthed og skrøbelighed. Begrebet robusthed er gået sin sejrsgang på arbejdsmarkedet i hele den vestlige verden. Overalt efterspørges det som en ønsket kompetence. Men hvad vil egentlig det sige at være robust? Og hvilke konsekvenser har kravet om robusthed for den gruppe mennesker, som bedst kan betegnes som skrøbelige? Det vil blive belyst og debatteret tirsdag 19. november fra kl. 16:30 til 18:30 i auditorium B086 på Campus Sigurdsgade.

Innovativ samskabelse

KP Eksistens er sat i verden med særligt tre formål for øje: (1) Styrkelse af fællesskabet på KP mellem studerende, dimittender og ansatte på tværs af uddannelser, professioner og organisatoriske skel; (2) etablering af et forum med skarpt fokus på trivsel og et liv i balance; og (3) et middel til værdifuld netværksdannelse og videndeling blandt deltagerne, hvilket kan føre til innovativ samskabelse af fælles undervisning, ny efteruddannelse, interessante bachelorprojekter, ny forskning, løsning af problemer i praksis og meget mere.

”Sidstnævnte formål er især vigtigt for mig som underviser i etik og videnskabsteori. Jeg vil nemlig gerne etablere et netværk med andre undervisere omkring disse emner, så vi i fremtiden på tværs af uddannelserne lettere har mulighed for at lave fælles kurser og arrangere eksistentielt vedkommende undervisning på tværs. Det ser jeg et stort potentiale i”, slutter Ulrik.

Hvis du vil være medlem af KP Eksistens eller bare følge med i aktiviteterne, så klik her.

 

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Er du robust?
Er du robust?

Filosof og forfatter Ole Fogh Kirkeby har defineret fire typer robusthed og fire typer skrøbelighed. Hvilken type er du mon?

19. November, Kl. 16:30-18:30
Københavns Professionshøjskole, Campus Sigurdsgade, Auditorium B086
Gratis
Del og debattér artiklen: