”Der er mangel på fædres rollemodeller i det offentlige rum, og mange fædre oplever at deres nærmeste og sundhedsvæsenet mangler forståelse for deres rolle som far. Derfor kommer mange fædre til at mangle viden om, hvor vigtig deres rolle er for deres børn og familie. Fars Klub fokuserer på den personlige kontakt, og på at faderen bliver budt velkommen, således at han ikke føler sig reduceret til en omsorgsperson bag barnet. Vi går foran ved at anerkende, at det kan være svært at blive far – også selvom man har prøvet det før, uden hverken at sygeliggøre eller skamme det. Sammen kan fædrene i Fars Klub sparre og spejle sig i hinanden. Derigennem styrkes faderens identitet, og der skabes et frirum, hvor faderen kan definere sig selv som far. En sundere far skaber en sundere familie, og vi mener at Fars Klub derigennem bidrager til den moderne families almene vel.”

Sådan står der i vedtægterne i Fars Klub, som Rasmus Hedegaard for nyligt har stiftet. Rasmus mener, at nye tilbud til fædre er nødvendigt, og han oplever stor efterspørgsel på flere initiativer og fora til fædre. Fars Klub ønsker at udfylde det hul, først i København og på sigt i hele landet.

Rasmus Hedegaard er gæst i denne episode af Velfærdsprofeten, som netop handler om en ny generation af fædre, der gerne vil tage mere barsel og være aktive i barnets første tid – og om at fædre også kan rammes af fødselsdepression. Endda lige så hyppigt og hårdt som mødrene. Blandt mænd er det imidlertid i højere grad tabuiseret.

Desuden taler velfærdsprofeterne Lotte Andersen og Maja Haack med adjunkt Lisbet Dose fra sundhedsplejerskeuddannelsen på Københavns Professionshøjskole om arbejdet med ligestilling af fædre i sundhedsplejen. Lisbet fortæller, hvordan efterfødselsreaktioner hos fædre kan opdages og afhjælpes – og om projektet Far for livet, der vil skabe stærke relationer mellem far og barn.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: