De fleste velfærdsprofessionelle vil gerne gøre det så godt som muligt for de mennesker, de tager vare på. Og så længe intentionen er god og de faglige argumenter er på plads, så kan det ikke være helt galt. Eller kan det? Og kan de gode intentioner ligefrem være skadelige?

”Der kan være en asymmetri mellem den gode intention og det, vi gerne vil hjælpe en anden person med. Når vi gør en god gerning ud fra den bedste intention, så kan vi i princippet komme til at udøve magt, hvis vi ikke har blik for de argumenter, som ligger til grund for gerningen.”

Det siger adjunkt og ph.d. Anne Suhr fra området Opvækst, Trivsel og Læring ved Videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole – og fortsætter:

”Vi kan blive så optaget af den gode intention, at vi bliver blinde for, om indsatsen og handlingen rummer nogle magtfulde perspektiver, som faktisk ikke tjener den person, vi gerne vil hjælpe. Som velfærdsprofessionelle må vi altså lære at skelne mellem gode argumenter og godhedsargumenter!”

Anne Suhr er gæst i denne episode af Velfærdsprofeten, hvor værterne Lotte Andersen og Stine Rahr Bruzelius netop gransker de gode intentioner.

Anne har skrevet en ph.d.-afhandling om Sorggrupper i de danske skoler. Her undersøger hun de forestillinger og antagelser om sorg, der ligger bag etablering af sorggrupper i de danske folkeskoler. Og i den forbindelse blev hun optaget af begreberne ’godhedsargumenter’ og ’godmagt’.

Lyt til episoden her.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: