24. juni vedtog Folketinget loven om beskyttelse af whistleblowere. Beskyttelsen består primært i, at whistlebloweren og dennes familie ikke må blive udsat for repressalier. Det vil sige, at en whistleblower, der har foretaget en indberetning eller offentliggjort en organisations lovovertrædelse, ikke må blive stillet ringere eller blive udsat for trusler eller lignende.

Loven bygger på et EU-direktiv, som gør det lovpligtigt for offentlige organisationer og virksomheder med mere end 249 ansatte at etablere en whistleblowerordning inden udgangen af 2021. For organisationer med 50 - 249 ansatte skal en ordning være etableret inden december 2023.

Denne episode af Velfærdsprofeten handler om, hvad den ny lov kommer til at betyde i praksis. For at blive klogere på det taler værterne Lotte Andersen og Maja Haack med borgerrådgiver Maja Ekberg-Hansen fra Frederiksberg Kommune, hvor en frivillig whistleblowerordning har eksisteret de seneste 10 år.

Maja Ekberg-Hansen er som borgerrådgiver ansvarlig for de sager, der kommer ind – og i denne rolle trækker hun på personlige erfaringer med at indbringe en sag via en whistleblowerordning, hvilket har stor betydning for hendes arbejde i dag. Hun fortæller: ”En whistleblowerordning er lavet for at få problemer frem i lyset, og derfor skal der være en sikker mulighed for at fløjte om det.”

Velfærdsprofeterne taler også med lektor og cand.jur. Mette Langelund Klit fra området Forvaltning og Organisation på Videreuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole, som uddyber whistleblowerordningens demokratiske rolle samt dilemmaer for medarbejderne og meget mere. Lyt med her.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

→

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: