I den søde juletid vil KP Alumne og Velfærdsprofeten med podcast julekalenderen Tror du på Velfærdsstaten? bidrage til debatten om, hvordan vi indretter velfærd i Danmark.

Her vil Lotte Andersen (lektor i socialt arbejde) og Maja Haack (chefkonsulent i Stab for Videreuddannelse) undersøge den danske velfærdsstats udfordringer og potentialer og gennem korte samtaler med 24 særligt udvalgte kvinder og mænd forsøge at identificere den danske velfærdsstat: Findes den? Og i så fald: Hvordan ser den ud? Og hvem har fortjent dens gode gaver?

Det første afsnit i julekalenderen er online 1. december, og hver dag frem til 24. december præsenteres et nyt afsnit.

Indtil da kan du muntre dig med at sætte navne på de 24 kvinder og mænd – samt lytte til en lille appetitvækker, som du finder her: alumne.kp.dk/podcast

PS. Vi udlodder en ikke ubetydelig julegave til den person, som først sender navnene på de 24 personer til: alumnesupport@kp.dk

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: