I Danmark er kun én ud af fire nystartede virksomheder initierede og styrede af kvinder – og meget få af disse kvinder kommer fra velfærdsprofessionerne. Det vil KP Alumne og KP Iværksætterforum i fællesskab lave om på. De har derfor tilrettelagt et intensivt, praksisnært og tværprofessionelt forløb, hvor studerende og dimittender fra Københavns Professionshøjskole hjælpes fra idé til handling. De kalder det KP Startup: Flere kvindelige iværksættere nu!

Undersøgelser viser, at perfektionisme, skal-vide-alt-mentalitet, manglende selvtillid og risikovillighed får mange kvinder til at afholde sig fra at blive iværksætter. Det er særligt den manglende viden om, hvordan man går fra idé til handling og de begrænsede netværksmuligheder med andre kvinder, der har indflydelse.

Fra idé til handling og kobling til erhvervsnetværk for kvinder er derfor nøgleordene i dette iværksætterforløb, som støttes af Fonden For Entreprenørskab. Kort fortalt er forløbet designet som en rejse over 9 uger med 9 indholdsrige og kompetencegivende destinationer, der begynder med den spæde idé og slutter med det første salg. For nemheds skyld er alle destinationer placeret onsdage kl. 16:30 til ca. 18, og forløbet starter onsdag 23. september.

SPRING UD SOM IVÆRKSÆTTER

Målgruppen er nuværende og tidligere kvindelige studerende fra Københavns Professionshøjskole – og således også det tidligere Metropol og UCC.  To af initiativtagerne til projektet: Christian Yde Præstholm og Christoffer Konstantin Ravn fra KP Iværksætterforum forklarer: ”Vi har særligt fokus på studerende og dimittender fra uddannelser, hvor karrierevejen ikke på forhånd er asfalteret, hvilket gør opstart af egen virksomhed til en oplagt mulighed – eller uddannelser, hvor iværksætteri af den ene eller anden grund sjældent forekommer,” siger Christian, som dimitterede som bachelor i ernæring og sundhed sidste år.

Christoffer, der er studerende og i gang med 5. semester på ernæring og sundhed, uddyber: ”Det betyder, at vi især rækker ud til fire uddannelser: (1) administration, (2) ergoterapeut, (3) ernæring og sundhed og (4) tekstilformidler. Det betyder ikke, at du er udelukket fra deltagelse, hvis du har en anden uddannelsesbaggrund end de fire nævnte.”

Stiller I særlige krav til deltagerne?

”Rejsen er tænkt som en udviklingsproces, som skal give deltagerne mod til at springe ud som iværksættere. Omdrejningspunktet er med andre ord deltageren. Med på rejsen skal hun i sin rygsæk kun have disse tre ting: (1) en spirende idé, (2) lyst til at blive iværksætter, og (3) tid til at tage det alvorligt,” siger Christoffer og indskyder: ”Vi forventer naturligvis, at deltagerne er med på alle 9 destinationer, så de får det fulde udbytte.”

Hvor mange har I plads til, og hvordan melder man sig til?

”Vi har plads til mindst 40 deltagere. Tilmelding foregår ved senest mandag 14. september at udfylde en simpel skabelon på hjemmesiden, hvor du foruden dit navn og tilhørsforhold til Københavns Professionshøjskole skal skrive en kort motivation for at deltage,” forklarer Christian.

KP Alumne er også partner i projektet. Og vi spørger alumnekonsulent og den tredje initiativtager Søren Lybecker, hvorfor dette projekt hører hjemme i et alumnefællesskab?

”Med dette projekt kan KP Alumne medvirke til at bygge bro mellem skolebænk og praksis – og facilitere et levende og meget konkret møde mellem studerende og dimittender, hvor sidstnævnte kan fungere som både rollemodeller og mentorer. Det hungrer mange studerende og dimittender faktisk efter,” siger Søren, og fortsætter: ”Målgruppen for KP Alumne er studerende, dimittender, ansatte – og så gæster og gode venner af huset, som naturligvis altid er velkommen. Men det er de tre første målgrupper, vi laver alumnefællesskab for. Og det gør vi bedst omkring store temaer eller konkrete udfordringer, som har appel og skaber engagement på tværs af professionerne uanset, om du er studerende, dimittend eller ansat. Og det lever dette projekt om flere kvindelige iværksættere 100 procent op til.”

MANGE KARRIEREMULIGHEDER

En af de fire medvirkende uddannelser i projektet er professionsbacheloruddannelsen i tekstildesign, -håndværk og formidling, hvorfra vi møder uddannelsesleder Birgitte Kirstein Hansen. Vi spørger hende, hvorfor projektet om flere kvindelige iværksættere er vigtigt for tekstilformidlerne?

”På tekstilformidleruddannelsen er flere end 95 procent af de studerende kvinder. Uddannelsen retter sig mod mange karrieremuligheder, og en stor del af de studerende kommer til at drive selvstændig virksomhed i deres karrierer. Derfor tilbyder vi på 6. modul et undervisningsforløb i selvstændigt iværksætteri, som er meget populært. Vores studerende kan undertiden opleve, at det kan være en udfordring at finde sit fokus. Dette kan styrkes gennem professionel støtte, sparring med dimittender, og samvær med studerende fra andre uddannelser, da de således kan etablere et spirende fællesskab med andre iværksættere, der ikke nødvendigvis har den samme faglige baggrund,” forklarer Birgitte.

Ved hver af rejsens destinationer behandles et særligt tema på forskellig vis gennem fx workshop, instruktion, eksperimenter eller leg. En af destinationerne på rejsen er Praksis- og Innovationshuset beliggende i Campus Sigurdsgade, hvor deltagerne skal introduceres til prototyper og simulation. Herfra møder vi uddannelsesleder med ansvar for tværprofessionelle indsatser Kirsten Falk, og vi spørger, hvorfor de er med i projektet?

”Vi ønsker at bidrage til at flere studerende får kompetencer og mod til at etablere sig som velfærdsprofessionelle iværksættere. Det gælder særligt kvindelige iværksættere, da de for tiden er stærkt underrepræsenteret. Vi samarbejder i forvejen med virksomheder om udvikling og test af sundhedsteknologi. Her inddrages de studerende og får nye kompetencer og hands-on erfaring i produktudvikling. KP Startup ligger i naturlig forlængelse af dette virksomhedssamarbejde, idet de studerende nu også får træning i selv at starte velfærdsprofessionelle virksomheder op. Her er Praksis- og Innovationshuset et naturligt træningsmiljø med erfarne konsulenter, når de kvindelige iværksættere skal udvikle og teste deres prototyper,” siger Kirsten.

Projektet støttes af Fonden for Entreprenørskab, som derfor er næste stop i denne lille rundrejse. Her møder vi Emilie Normann, der er chef for forskning, analyse og videregående uddannelser, og spørger: Fonden for Entreprenørskab havde mange ansøgninger til denne pulje. Hvorfor valgte I at støtte netop dette projekt?

”Fonden for Entreprenørskab har valgt at støtte projektet, fordi det er et vigtigt og nytænkende initiativ, der både kan mobilisere flere kvindelige iværksættere – samt levere vigtig viden til det danske entreprenørskabs økosystem om hvordan vi bedst kan inspirere til diversitet og innovation i iværksætteri. Det er en del af fondens nye strategi at have et særligt fokus på at fremme diversitet, og vi har netop tildelt midler til et større fælles projekt på de videregående uddannelsesinstitutioner, der skal booste kvindelige iværksættere gennem undervisning, viden, netværk og fokuseret arbejde med mentorer,” siger Emilie.

ALLE MED NOGET PÅ HJERTE KAN LÆRE AT BRÆNDE IGENNEM

Vi har også talt med den fjerde og sidste initiativtager – fundraiser Karen Ditte Nielsen fra Stab for Videreuddannelse ved Københavns Professionshøjskole, som var stærkt medvirkende til at hente pengene til projektet hjem.

Er det ikke lidt pinligt, at du er den eneste kvinde i initiativkredsen bag dette projekt indhold og formål taget i betragtning?

“Jo, og det kommer forhåbentlig ikke til at gentage sig i fremtiden. Målet med dette projekt er jo netop at finde nye veje til iværksætteri, som er baseret på kvindernes mange styrker,” siger Karen Ditte.

Vi slutter denne fortælling med et spørgsmål til retoriker, skuespiller og klassisk sanger Ilia Swainson, som er ekspert i performance og autentisk gennemslagskraft. Hun skal levere indhold til en af destinationerne i forløbet.

Hvad kan du give deltagerne?

”I min workshop lærer du at bruge scenekunstens og retorikkens redskaber til trygt at træde i karakter og finde styrken til at komme ud over rampen, når du skal kommunikere i udfordrende arbejdssituationer,” fortæller Ilia – og uddyber: ”Du opdager, hvordan du kan bruge dit kropssprog, din stemme og dit åndedræt til at opnå sikkerhed, styrke din gennemslagskraft og få større indflydelse. Du får inspiration til, hvordan du kan træne redskaberne i dit daglige arbejdsliv og finde mere energi og lyst til at brænde stærkere igennem med de budskaber, der er vigtige for dig. Alle med noget på hjerte kan lære at brænde igennem. Det handler helt lavpraktisk om at træne din personlige performance med de rigtige teknikker.”

Fakta

Forløbet udfolder sig som et miks af fysiske og virtuelle arrangementer hver onsdag fra kl. 16:30 til ca. 18 i perioden 23. september til 25. november 2020 (undtagen onsdag 14. oktober på grund af efterårsferien i uge 42). Vil du vide mere om de 9 destinationer, som rejsen fra idé til første salg er sammensat af – og måske endda deltage i forløbet, så kan du finde mere information og tilmelde dig på alumne.kp.dk/startup.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: