Med foreløbigt to gennemførte begivenheder (det første om ’robusthed og skrøbelighed’ med Ole Fogh Kirkeby og det andet om ’pseudoarbejde’ med Anders Fogh Jensen) samt relativt beskedne 109 medlemmer af den tilhørende Facebook-gruppe, kan meget kritiske røster med en vis bundklang spørge: Hvad skal vi egentlig med KP Eksistens?

Vi har sat os for at besvare dette relevante spørgsmål ved at spørge tre brugere og en af stifterne: Ulrik Houlind Rasmussen, der er lektor ved Institut for Sygeplejerske og Ernæringsuddannelser på Københavns Professionshøjskole.

Vi lægger ud med sidstnævnte, som ikke overraskende er temmelig klar i mælet: “Eksistens betyder oprindeligt det, der står frem. Og vi stiller i KP Eksistens netop skarpt på fremtrædende livstemaer som trivsel, stress, mening, menneskesyn, lykke og livsorientering,” siger Ulrik og fortsætter: ”Det er ganske enkelt vigtig mentalhygiejne at have et forum som KP Eksistens til den slags – ikke mindst i disse Coronatider.”

Tre formål

KP Eksistens er sat i verden med særligt tre formål for øje: (1) Styrkelse af fællesskabet på KP mellem studerende, dimittender og ansatte på tværs af uddannelser, professioner og organisatoriske skel; (2) etablering af et forum med skarpt fokus på trivsel og et liv i balance; og (3) et middel til værdifuld netværksdannelse og videndeling blandt deltagerne, hvilket kan føre til innovativ samskabelse af fælles undervisning, ny efteruddannelse, interessante bachelorprojekter, ny forskning, løsning af problemer i praksis og meget mere.

”Sidstnævnte formål er især vigtigt for mig som underviser i etik og videnskabsteori. Jeg vil nemlig gerne etablere et netværk med andre undervisere omkring disse emner, så vi i fremtiden på tværs af uddannelserne lettere har mulighed for at lave fælles kurser og arrangere eksistentielt vedkommende undervisning på tværs. Alle professionsuddannelser bør rumme et element af dannelse og kultivering af etisk og eksistentiel stedsans. Hvordan træner vi os selv og vores studerende i at opøve et handlings- og responsberedskab, hvor det gode og fremragende så at sige springer ind som en nærmest uanstrengt andennatur? – Altså spørgsmålet om anvendt dyd… Det ser jeg et stort potentiale i at få drøftet og udviklet i dette fællesskab,” forklarer Ulrik.

Hungrer efter mere filosofi

Men hvad siger brugerne? Vi fandt tre stykker, som gerne ville stille op:

”Jeg har hungret efter mere filosofi på mit studie, hvorfor jeg elsker jeres initiativ”. Det siger Nikolaj Thomsen, der er studerende ved pædagoguddannelsen på Campus Carlsberg. Han fortsætter: ”Jeg oplevede Anders Fogh Jensen i fuld udblæsning, da han var på besøg, og det var fremragende.”

Ditte Stigaard, der er konsulent ved Videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole, hvor hun arbejder med fundraising og store projektansøgninger, supplerer: ”Jeg synes, at de to arrangementer har været superinteressante på grund af temaerne og oplægsholderne, og jeg kan godt lide fællesskabet med både kollegaer, studerende og dimittender. Jeg er generelt interesseret i almenmenneskelige temaer og problemstillinger, og i KP Eksistens bliver jeg lidt klogere på ting, som jeg ellers mest hører om i medierne, og så lærer jeg også noget om mine kollegaer og deres holdninger til livet og verden.”

Christian Præstholm, som er professionsbachelor i ernæring og sundhed og dimitterede sidste sommer, tilføjer: "KP Eksistens har indtil videre ramt en fin balance mellem filosofi og nye perspektiver på arbejdsliv og personlig udvikling. Både Ole Fogh Kirkeby og Anders Fogh Jensen leverede engagerende foredrag, så jeg er meget spændt på det næste arrangement. Det er forfriskende at få serveret realistisk, hverdagsfokuseret etik og filosofi, som ikke kan andet end at smøre gearene før næste arbejdsuge begynder. Tak til holdet bag KP Eksistens og Københavns Professionshøjskole."

Mere på vej

Så langt, så godt. Men hvad kan vi forvente os fra KP Eksistens i fremtiden?

Ulrik Houlind Rasmussen fortæller: “Vi disker i resten af 2020 som minimum op med Søren Kierkegaard, Pia Søltoft, Ove Kaj Pedersen, konkurrencestaten og måske endda Thomas Piketty. Noget vil foregå i cyberspace. Andet vil foregå i Grand Teatret og i det store auditorium på Campus Sigurdsgade. Og ved de kommende fysiske samlinger i Sigurdsgade vil jeg personligt spille lidt klaver før dagens hovednavn indtager scenen og i den obligatoriske pause – selv om det ikke er på grund af klaverspilleriet, man skal komme”, føjer han til med et smil i øjet og slutter: ”Glæd jer!”

Det gør vi så.

Følg med her på siden eller tilmeld dig nyhedsnotifikationer på KP Eksistens, hvis du vil være sikker på ikke at gå glip af noget.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: