Vi skylder vores børn en bæredygtig fremtid. Det mener Mads Tudvad, som er forfatteren bag denne udgave af Velfærdskronikken, hvor han fortæller om sin kamp for bæredygtige skoler og uddannelser – og om hvordan du kan være med.

Mads er lærerstuderende ved Københavns Professionshøjskole, medstifter af Teachers for Future og en af de drivende kræfter i Uddannelser For Fremtiden. Mads er desuden aktiv i Den Grønne Studenterbevægelse og Lærerstuderendes Landskreds. Gennem sidstnævnte er han medlem af Danmarks Lærerforenings følgegruppe for grøn omstilling og bæredygtighed samt delegeret ved samme forenings kongres 2018-2021.

MOD EN GRØN OG RETFÆRDIG FREMTID

“Ud med olie og gas kan sagtens være vores nye motto”, lød det fra formanden. “Vi skal til at tale om at danne til bæredygtighed”, istemte næstformanden. Det er den 8. december 2020 og rummet er virtuelt, men det er stadig Danmarks Lærerforenings Kongres – et af de mest magtfulde rum i Skoledanmark. Formand Gordon Ørskov Madsen og næstformand Dorte Lange taler varmt for den grønne kongresvedtagelse, der er til debat. Kort efter stemmer et stort flertal for. Danmarks grønneste fagforening er nu lærernes fagforening.

Det øjeblik var for mig kulminationen på flere års græsrodsarbejde på og ved siden af lærerstudiet på Københavns Professionshøjskole. Som engageret i Lærerstuderendes Landskreds, Den Grønne Studenterbevægelse og medstifter af Teachers For Future har kalenderen sjældent været tom. Men jeg kan ikke lade være. Jeg vil kunne se mine elever i øjnene og fortælle dem, at jeg gør alt, hvad jeg kan, for at give dem den bedst mulige fremtid.

Tager vi fremtidskikkerten frem og kaster et blik på den tid, hvor mine elever er blevet voksne, er der udsigt til blandt andet flygtninge- og fødevarekriser i et omfang, der er svært at begribe. 300 millioner mennesker på klimaflugt er ikke usandsynligt ifølge IPCC, FN’s klimapanel. Prøv at overveje de geopolitiske konsekvenser af det. Prøv samtidig at stå i et klasseværelse og overbevis eleverne om, at de har en tryg fremtid.

Det er tæt på umuligt. Derfor stiftede vi Teachers For Future. Derfor gik jeg på talerstolen til Danmarks Lærerforenings kongres i 2019. Derfor er vi nu over 1 million elever og studerende bag kampagnen Uddannelser For Fremtiden.

Der findes ingen vaccine mod klimakrisen. I Uddannelser For Fremtiden kræver vi derfor et uddannelsessystem, der tager vores fremtid alvorligt. Det har vi ikke i dag, men sammen kan vi skabe det. Vi er 12 organisationer, der på vegne af mere end 1 million elever og studerende kræver markante ændringer. Det hele begynder med bæredygtig dannelse.

Vi skal have grøn omstilling og bæredygtighed ind i alle uddannelser fra ABC til ph.d. Alle fagligheder og professioner – og alle aktører i og omkring dem – har med klima-, biodiversitets- og ulighedskrisen hængende over hovedet et ansvar for at skabe fundamentet for en bæredygtig, grøn og retfærdig fremtid.

Færre hakkedrenge og afbestillingen af Lanzarote-turen er ikke nok. Vi skal bygge et bæredygtigt samfund. Danne et nyt forhold til naturen. Vi vil alle det bedste for fremtiden; det bedste for vores børn. Skoler og uddannelser spiller med deres store roller for både dannelse og fremtidens velfærdsstat en nøglerolle på vejen mod en grøn, retfærdig og bæredygtig fremtid.

Ledelsen på Københavns Professionshøjskole er lydhøre og har grønne ambitioner. Især hvis vi er mange, der presser på. Det er på høje tid, at verdens vigtigste emne skrives ind i verdens vigtigste uddannelser. Vær med ved at skrive under på opråbet om bæredygtige uddannelser. Opråbet sigter mod at ramme trykken på en landsdækkende forside i begyndelsen af marts.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: