Sommerferie er for mange kendetegnet ved tid. Tid til familie, tid til venner, tid til nye oplevelser og tid til refleksion. Derfor har vi pakket seks digitale sommerkufferter med podcast og artikler – samt anbefalinger til bøger og film, der kan sætte tankerne i gang. Hver fredag indtil 7. august kan du åbne en ny kuffert. Den tredje med temaet daginstitutioner kommer her…

Der har de seneste år været et øget politisk fokus på styring af velfærdsprofessionelle. Det har ført til diskussioner om forholdet mellem ’kolde’ og ’varme’ hænder. I denne episode behandler vi forholdet mellem administration og velfærdsprofessionelle for at finde ud af, om det er muligt at skabe dialog om kvalitet i velfærd på tværs af fag og forvaltning. Podcasten tager afsæt i rapporten Dialoger om kvalitet, som er skrevet af de to gæster No Emil Kampmann og Anja Svejgaard Pors i et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole og BUPL.

I foråret har udeliv i daginstitutioner været et varmt tema. I denne podcast taler vi om udeliv på daginstitutionsområdet med lektor Thorleif Frøkjær fra Københavns Professionshøjskole og Stine Kart Skytte, som er leder af daginstitutionen Regnbuen. Vi kredser om potentialet ved mere udeliv i børnehøjde, og hvad der skal til for at indfri det i praksis.

Undersøgelser af udeliv på daginstitutionsområdet peger på, at det fremmer både sundhed, trivsel, leg og læring. Men skal der en særlig indsats til, hvis vi skal indfri alle disse positive effekter og samtidig have alle børn med? Kan social ulighed og udsathed med andre ord få betydning, når pædagogik bliver mere udelivsorienteret? Det undersøger vi i denne artikel med hjælp fra naturvejleder Gilberto Miranda fra børnehaven Voldparken beliggende i den nordvestlige udkant af København, og lektor og forsker Nanna Jordt Jørgensen fra pædagoguddannelsen ved Københavns Professionshøjskole.

Du kan også læse denne artikel, hvor lektor Stine Rahr Bruzelius fortæller, at sanselege er gode – især for de mindste. Og så kan du melde dig ind i denne facebookgruppe, hvor medlemmerne udveksler erfaringer, debatterer og deler gode eksempler om udeliv med hinanden.

Måske ligger du i hængekøjen og overvejer, hvordan du skal forholde dig, når vi vender tilbage til mere normale tilstande efter ferien. Må dine børn have private legeaftaler? Må legekammeraterne spise med? Må du dele kaffemaskine med dine kollegaer? I så fald kan du høre hygiejnesygeplejerske Lisbeth Kyndis enkle og lettilgængelige råd om hygiejne.

Coronapandemien satte hele den offentlige sektor under et historisk pres. Hvad kommer forårets erfaringer til at betyde for dagtilbudsområdet? Og hvad har vi lært af denne tid? Hør BUPL-formand Elisa Rimplers bud på dette her.

Skal du have en ekstra episode fra Velfærdsprofeten med? Så kan du her høre Henrik Appel fra TUBA om hans syn på de udsatte børn i misbrugsfamilier. Sundhedsstyrelsen skønner, at mere end 120.000 børn og unge lever i familier med alkoholmisbrug. Set i det lys er det måske ikke så underligt, at ’coronageneralen’ Søren Brostrøm også er meget optaget af det.

Hvis du hellere vil underholdes af god fiktion, kan vi anbefale Katalog over katastrofer af Stine Askov og Opkald fra mælkevejen af Bjørn Poulsen. Begge bøger handler om, hvordan forældres sindstilstand og verdensopfattelse – på godt og ondt – er afgørende for børns opvækstvilkår. Bøgerne stiller samtidig spørgsmålstegn ved det gode børneliv: Hvornår er er det anderledes godt (nok)? Og hvornår er barnets udvikling truet?

Det pædagogiske fokus i børnehaver handlede tidligere primært om social udvikling og personlig dannelse. I dag er der imidlertid et tiltagende fokus på læring. Spørgsmålet er så, om det er for børnenes eller de voksnes skyld? Filmen ’The Kindergarten Teacher’ fra 2018 handler om børnehaveklasselæreren Lisa, som tilsidesætter alle etiske regler, da hun pludselig får chancen for at sole sig i glansen fra en særlig talentfuld elevs digte. Du kan streame den her.

Den verserende debat om børns seksualitet og kønsopfattelse er ofte meget følelsesladet og holdningspræget, for kan børn allerede i børnehavealderen have en færdigudviklet kønsidentitet? Senest har TV2 belyst emnet med dokumentarerne Min pige er dreng og Min dreng er en pige. Den belgiske film ’Ma Vie en Rose’ fra 1997 beskriver den 7-årige dreng Ludovic, der ønsker at være en pige. I filmen følger vi både drengens kamp for at blive anerkendt samt moderens tvivl og ønske om ’normalisering’. Du kan se en trailer for filmen her.

God fornøjelse…

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: