Danske skoleelever er blevet dårligere til matematik. Det viser den seneste internationale undersøgelse TIMMS fra 2020.

Matematikvanskeligheder er ikke en ny udfordring, men TIMMS tegner et billede af, at elevers vanskeligheder i matematik er et aktuelt problem, vi er nødt til at tage alvorligt.

Men hvad er løsningen, når mange skoleelever oplever vanskeligheder med matematik? Pia Beck Tonnesen og Steffen Overgaard ligger inde med svaret. Når en elev kommer i matematikvanskeligheder, er det helt centralt, at der bliver iværksat en målrettet, tidlig indsats. Et velafprøvet værktøj i redskabskassen er indsatsen TMTM (Tidlig Matematikindsats Til Marginalgruppeelever), der i over 10 år er blevet udviklet i et samarbejde mellem matematiklærere, forskere og undervisere ved Københavns Professionshøjskole.

Det unikke ved TMTM er, at lærerne tager udgangspunkt i elevens faglige og personlige forudsætninger, når de fastlægger den intensive undervisning. Undervisningen kortlægges løbende og tilpasses derfor elevens behov undervejs. TMTM handler om, at læreren agerer professionelt i undervisningen. Kompetenceudvikling er derfor en stor del af indsatsen, og TMTM styrker generelt udviklingen af matematikundervisning på skolen.

Vær med, når lektor og ph.d.-studerende Pia Beck Tonnesen og lektor Steffen Overgaard fra læreruddannelsen ved Københavns Professionshøjskole i anledning af Forskningens Døgn 2021 holder oplæg om deres arbejde med TMTM.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Forskningens Døgn 2021: TMTM – en mulig løsning på matematikvanskeligheder i skolen
Forskningens Døgn 2021: TMTM – en mulig løsning på matematikvanskeligheder i skolen

TMTM er et dansk koncept med en målrettet matematikindsats, som sammenlignet med andre indsatser både nationalt og internationalt bliver fremhævet for at være særdeles effektivt.

Tirsdag d. 27. april. Kl. 16-16:30
Online via Zoom
Gratis
Del og debattér artiklen: