Denne episode af Velfærdsprofeten handler om skilsmisser fra et børneperspektiv. Velfærdsprofeterne Lotte Andersen og Maja Haack vil undersøge, hvad det betyder for børn at pendle mellem to hjem, og hvordan voksne kan støtte dem.

I dag er det helt almindeligt at børns forældre bliver skilt – faktisk oplever en tredjedel af alle børn i Danmark en skilsmisse i løbet af deres barndom. Tidligere boede skilsmissebørn typisk hos deres mor og kom på besøg hos deres far. I dag er det mere almindeligt, at børn deler deres tid mellem forældrene på en måde, hvor de reelt har to hjem – og dermed to forskellige rammer og regelsæt, to forskellige livsførelser, to forskellige typer af forventninger til og opfattelser af, hvad der er et godt børne- og familieliv.

Det kan selvsagt være vanskeligt at håndtere, og lektor Anja Marschall fra pædagoguddannelsen ved Københavns Professionshøjskole mener, det er så vigtigt, at lærere og pædagoger har blik for de særlige vilkår, der er forbundet med at vokse op som skilsmissebarn, at hun ligefrem har skrevet en ph.d. om det. Lotte og Maja taler med Anja Marschall om, hvad det betyder for børn at leve i to hjem – og hvilken type opmærksomhed det kræver af de velfærdsprofessionelle rundt om børnene.

Børn og unge kan opleve forskellige udfordringer, når deres forældre går fra hinanden. Mange beskriver, at de føler sig alene med deres tanker og følelser. Det kan derfor være en god hjælp for børn og unge at have et rum, hvor de kan møde jævnaldrende i samme situation, og hvor de kan snakke om de ting, de går og tænker på – samt lytte til hinandens tanker og følelser. Det fortæller pædagog Anja Høiberg, som leder skilsmissegrupper for børn på Hørsholm Skole. Lyt med her.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

→

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: