I dag lanceres KP Psykiatri og Mental Sundhed. Det er et fagligt netværk for dig, der arbejder med psykiatriske problemstillinger og møder borgere i mistrivsel eller med psykiatriske diagnoser i dit arbejde.

Her undersøges konkrete og aktuelle problemstillinger samt forskellige former for indsatser – fx recovery-orienteret rehabilitering, faglig ledelse, gruppestøtte, IPS og Supported Employment, samskabelse med civilsamfund, frivillige og pårørende, Åben Dialog og dobbeltdiagnoser samt udfordringer i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i psykiatrien.

KP Psykiatri og Mental Sundhed bygger på omfattende viden og erfaring fra udviklingsprojekter, forskning, uddannelse og undervisning indenfor det sundheds-, social-, pædagog- og ledelsesfaglige område på både grund- og videreuddannelsesniveau. I disse erfaringer er praksis en helt central medspiller, idet Københavns Professionshøjskole kontinuerligt stræber efter at udvikle og lære af og med hinanden.

Ambitionen med netværket er at medvirke til samskabelse af fremtidens psykiatri og udvikling af indsatser, der fremmer mental sundhed. En af initiativtagere til netværket – chefkonsulent Pauline Hagensen fra videreuddannelsesområdet Sundhed, Social og Beskæftigelse – fortæller:

”Vi ønsker med dette initiativ aktivt at bidrage til opbygning af stærke professionelle praksisser, der kan imødekomme og omfavne borgere i mental mistrivsel med behov for forebyggende indsatser, støtte, rehabilitering eller behandling.”

Det er gratis at deltage i det faglige netværk, hvor du løbende kan melde dig til fysiske og virtuelle arrangementer eller dykke ned i artikler, film, kronikker og podcasts. Du kan tage på en virtuel rundtur og tilmelde dig netværket her.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: