Den første ”Hvidbog om rehabilitering” fra 2004 var med til at definere, præcisere og kvalificere rehabiliteringsbegrebet i Danmark. Den manifesterede et paradigmeskifte i forståelsen af relation og samarbejde mellem borgere og sundhedsprofessionelle i en sådan grad, at de rehabiliterende tilgange efterfølgende er blevet udrullet i de fleste sektorer indenfor velfærdsområdet.

Siden 2004 har demografien imidlertid ændret sig markant med flere ældre, flere kronisk syge og flere med psykiske lidelser. Desuden har kommunerne overtaget et større ansvar for rehabiliteringen. Det er en væsentlig forandring, der betyder, at rehabilitering i dag organiseres langt tættere på, hvor mennesker lever deres liv.

Det giver derfor god mening, at der i 2022 blev udsendt en ny og revideret ”Hvidbog om rehabilitering”, som i højere grad favner en bredere forståelse af rehabilitering. Det betyder, at de fagprofessionelle skal arbejde endnu tættere på personen, og at opgaveløsningen må finde sted i en mere ligeværdig og samskabende relation. Og det er netop temaet i denne episode af Velfærdsprofeten, hvor værterne Lotte Andersen og Stine Rahr Bruzelius dykker ned i, hvordan rehabilitering kan se ud i ældreplejen.

Med i studiet er to eksperter fra Københavns Professionshøjskole: lektor og udviklingskonsulent Gry Segoli fra området Sundhed, Social og Beskæftigelse ved Videreuddannelsen samt lektor Birgitte Møller Stamp fra ergoterapeutuddannelsen.

Gry og Birgitte fortæller om et nyt projekt: ”Rehabilitering, mad og måltider” – hvor de i samarbejde med KL, Ergoterapeutforeningen og tre kommuner skal undersøge potentialet for at videreudvikle rehabiliteringsindsatsen gennem selvhjulpenhed og styrkelse af de sociale relationer.

Lyt med her.

‍

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

→

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: