Årets særlige julehilsen fra KP Alumne til dig er en adventskalender, som er sirligt indpakket i et ganske flot videoformat. Hver søndag i advent byder vi således på en lille julehilsen bestående af opbyggelige og oplysende samtaler, der på hver sin måde giver et begrundet håb om, at ældreplejen i Danmark også i fremtiden kan karakteriseres som anstændig og attraktiv for både borgere og medarbejdere.

Afsenderen er KP Ældre og Velfærd: et gratis netværk til dig, der arbejder på ældreområdet – og ophavskvinden til idéen om en adventskalender med netop dette vigtige tema er adjunkt og uddannelseskonsulent Gry Segoli fra Videreuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole.

I denne episode taler Gry med måltidsforsker og lektor Lise Justesen fra Ernærings- og Sundhedsuddannelsen på Københavns Professionshøjskole om værtskabelige måltider, og hvordan beboere (med eller uden demens) i plejeboliger kan inddrages i mad og måltider og derigennem genlære at være sociale, bidrage til fællesskabet, være værter ved et måltid og skabe relationer til hinanden og personalet.

Med afsæt i forskningsprojektet Operation Morgenduft – som blev iværksat i efteråret 2018 – har Lise Justesen opstillet disse fem principper for det dynamiske måltidsværtskab:

  1. FÆLLESSKAB: At skabe fællesskaber med fælles mål, gensidig anerkendelse af forskelligheder og brugen af ritualer.
  2. DYNAMISKE SAMTALER: At berige samtalen omkring bordet, så den kan handle om nutid, fortid og fremtid.
  3. MADPRAKSIS: At understøtte individet gennem samtale om madpraksis, overdragelse af initiativ, forholde sig til valg og at tage beslutninger.
  4. VÆRTSKAB: At fremme værtskaber som styringsredskaber og ved at overdrage værtskaber i måltidet.
  5. MADEN: At maden er veltilberedt og smager godt.

Se sidste afsnit af adventskalenderen her.

Velfærdskronikken

Velfærdskronikken handler om velfærd i alle former og størrelser. Den er åben for alle – især studerende, dimittender og ansatte fra Københavns Professionshøjskole. Det skal være en velskrevet tekst, som kan sætte gang i tankerne og velfærdsdebatten. Velfærdskronikken udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Skribenterne kan naturligvis ikke være anonyme. Fakta skal være i orden, og vi bringer ikke hadefulde og krænkende indlæg. Den må fylde maksimalt 5.000 anslag med mellemrum svarende til ca. to A4-sider. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

Forslag sendes til sfly@kp.dk med ’kronik’ i emnefeltet.

Del og debattér artiklen: